Koruta trdinka

Koruza trdinka v pomladni rasti

25. 7. 2020

Šelestenje koruze trdinke v vetru je melodija, ki se nikoli ne ponavlja. Obdelovalcu njive, da sprostitev in ga nagradi za njegov trud. Ali bo na koncu lahko od te rastline dobil tudi njeno zrnje, pa je težko napovedati. Ročno pridelovanje hrane v sonaravnem poljedelstvu je velik riziko. Lahko je dobro plačano ali totalna izguba v primeru vremenskih ujm ali napadov raznih škodljivcev. Upanje je tisto , ki umre zadnje, tudi na naši kmetiji.

Letošnja setev je še v večjem pričakovanju kot običajno. Vpliv korona virusa je segel tudi v področje predelave hrane. Želja, da si pridelamo lastno in lokalno hrano se je hipoma povečala. Želimo si, da bi se to zavedanje trajno usidralo v našo zavest. Koruza trdinka je ena od avtohtonih sorta, ki malo obrodi a da zelo okusno koruzno moko.

Similar Posts